House of
Mothers

Disclaimer House of Mothers

 

Aanwezige informatie op de website

House of Mothers stelt de informatie en afbeeldingen op haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen en streeft ernaar op haar website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. House of Mothers staat echter niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. House of Mothers aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van de website of de informatie op de website, waaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen. Eveneens is House of Mothers niet aansprakelijk voor (schade ten gevolge van) het niet toegankelijk of beschikbaar zijn van de website.

 

E-mail

House of Mothers kan niet garanderen dat e-mails die aan de ontvanger worden verzonden (tijdig) worden ontvangen. De veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig door House of Mothers worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder versleuteling of wachtwoordbeveiliging een e-mail te sturen aan House of Mothers accepteer je dit risico.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, waaronder, maar niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van House of Mothers of haar licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van House of Mothers.

 

Hyperlinks

De website van House of Mothers kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. House of Mothers heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en/of de inhoud daarvan. House of Mothers aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Wijzigingen

House of Mothers behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website, met inbegrip van deze disclaimer, te wijzigen.

 

Contact

Heb je vragen over deze disclaimer? Neem dan gerust contact op met House of Mothers via info@houseofmothers.nl.